за Христос

Имената в Библията / Михаил

„Койе като Бога”, Числа 13:13

Виж Архангел.


« Назад