за Христос

Имената в Библията / Митридат

„Даден чрез Бога на слънцето”, Ездра 1:8

I. Съкровищникът на Кир - Ездра 1:8.

II. Персийски чиновник, служещ в Самария - Ездра 4:7.« Назад