за Христос

Имената в Библията / Мисряитс

„Плъзгащото се място”, 1Летописи 2:53


« Назад