за Христос

Имената в Библията / Мини

„Част или дял”, Ерем. 51:27

Царство повикано на война против Вавилон, заедно с Арарат и Асханаз - Еремия 51:27, и за което се предполага, че обозначава Армения, или част от нея.


« Назад