за Христос

Имената в Библията / Мигдалил

„Божията кула”, Исус Навиев 19:38

Град в предела на Нефталимовото племе - Исус Навиев 19:38. По времето на Христос се наричаше Магдала, а сега е едно малко, село което се нарича Меджел. Мигдалил бил разположен близо до брегът на Галилейско море, три мили на северозапад от Тивериада, в южната част на едно малко поле, където се намирал и Капернаум на другия край, и Далманута още по-близо - Матей 15:39; Марк 8:10. Мария Магдалина била родена, или живяла в Магдала; и там имало една Еврейска школа след разрушението на Ерусалим.


« Назад