за Христос

Имената в Библията / Месопотамия

„Мястото между дветереки”, Битие 24:10

Гръцкото име на страната между Тигър и Ефрат, която на арабски се нарича Ал-Джезира, островът. Виж Арам II и Падам-Арам. В най-широк смисъл, Месопотамия се е простирала от Персийския залив до Таврийските планини, но названието Месопотамия, обикновено е обозначавало само страната на север от Вавилония, която е прочута с плодородието си, а южната й част е безплодна и безводна. Месопотамия е принадлежала последователно на асирийците, вавилонците, персите, македонците и римляните, а сега е турска област.

Историята на Месопотамия, е тясно свързана с ранната история на човешкия род преди и след потопа. Едем не е бил далеч от нея; Арарат е бил близо до нея на север, а земята Сенаар на юг. Пътешественикът тук се докосва до истинския "древен свят", и е заобиколен от предмети, при които древностите на Гърция и Рим са днешни новости. Тук е било отечеството на патриарсите, преди Авраам - Тара, Евер, Фалек и др. Тук Авраам и Сара се родили, жените на Исаак и Яков, и повечето от Якововите синовете, родоначалниците на дванадесетте племена. Месопотамия още се споменава в Св. Писание, като обиталище на първия Израилев притеснител, по времето на съдиите - Съдии 3:8-10; в историята на Давидовите боеве, като Сирия оттатък реката - 2Царе 10:16, и като страна от която дошли юдеи, може би прозелити, да празнуват Пасхата в Ерусалим - Деяния 2:9.« Назад