за Христос

Имената в Библията / Меримот

„Силен”, Ездра 8:33

I. Свещеник, който бе определен по времето на Ездра, да претегли и запише златото, среброто и съдовете за храма - Ездра 8:24-33, и взе дейно участие във възобновяването на Ерусалимските стени - Неемия 3:4.

II. Който се беше оженил за чужда жена и я напусна - Ездра 10:36.

III. Свещеникът, който удари печат върху завета - Неемия 10:5.« Назад