за Христос

Имената в Библията / Азия

„Огнена земя или пожар”, Деяния 2:9

Азия, за която се говори в Новия Завет не е нито голямата част от източния континент, която се намира на изток от Европа, нито цяла Мала Азия т. е. полуостровът, който се намира между Черно море и източната част на Средиземно море, който някога е включвал следните области: Фригия, Киликия, Памфилия, Кария, Ликия, Лидия, Мизия, Витиния, Пафлагония, Кападокия, Галатия, Ликаония и Писидия, но само западната част от този полуостров, която включвала областите: Мизия, Лидия и Кария. Много евреи са били разпръснати по тези места, както се разбира от историята в Деяния и от Йосиф (историкът) - Деяния 2:9 Деяния 6:9 Деяния 16:6 Деяния 19:10,22,26,27 Деяния 20:4,16,18; 1Петрово 1:1; Откровение 1:4. Цицерон говори за проконсулска Азия, като че е включвала областите: Фригия, Мизия, Кария и Лидия; и Страбон споменава същата страна под името Азия. Ефес е бил столицата и.


« Назад