за Христос

Имената в Библията / Маное

„Почивка”, Съдии 13:2

Един човек от Сарая, от Дановото племе, и баща на Самсон - Съдии 13:2-24 Съдии 15:31. В лицето на Ангела под човешки образ, който предсказа рождението на сина му и подвизите му, ние виждаме Ангела на завета, който се яви на Авраам, на Гедеон и на други, и който никога не дреме нито спи, но винаги бди за притеснените си люде. Той също се яви на Яков, и не пожела да си каже името - Битие 32:29; Съдии 13:18; Исая 9:6; Лука 13:34.


« Назад