за Христос

Имената в Библията / Малх

„Съветник”, Исус Навиев 18:10

Слугата, комуто Петър отсече дясното ухо и Христос чудесно го излекува, в Гетсимания - Йоан 18:10. Залавянето на Спасителя, веднага след две проявления на Неговата Божественост - Лука 22:51; Йоан 18:6, показва слепотата и упорството на хората в греха.


« Назад