за Христос

Имената в Библията / Матусал

„След смъртта му ще бъде посрещнат или придружен от Бога, Битие 5:21; Лука 3:37

Син на Енох, и баща на Ламех. Той живял 969г., по-дълъг живот от всеки друг, за когото е записано, и умрял през годината преди потопа - Битие 5:21,22.


« Назад