за Христос

Имената в Библията / Марта

„Жена”, Лука 10:3

Сестра на Лазар и Мария, от Витания. По своя характер се различаваше от Мария, но и тя беше предана на Христос, и обичана от него - Йоан 11:5. От лекото изобличение, което получи - Лука 10:38-42, не трябва да заключаваме, че бе лишена от Божията благодат. Не бива да забравяме любезната й грижа, гостолюбието й към Христос, нито вярата й в него - Йоан 11:20-28 Йоан 12:1,2. Виж Мария IV.


« Назад