за Христос

Имената в Библията / Авденаго

„Слуга на бога на слънцето”, Даниил 1:7

Халдейското име дадено на Азария, един от тримата пленени князе на Юда и приятели на Даниил в двора на Вавилонския цар - Даниил 1:7. Поради мъдростта и благочестието си, тези младежи са поставени на високи постове в царския двор - Даниил 1:3-19 Даниил 2:17,49, и тяхното постоянство в свидетелствуването за Бога между идолопоклонниците, както и избавлението им от огнената пещ, довели мнозина да припознаят истинския Бог, и ги прославило като символи на вярата в Него - Даниил 3гл., Евреи 11:34. Виж Пещи.


« Назад