за Христос

Имената в Библията / Мария

„От Бога превъзвишена”, Матей 1:16

I. Син на Мераиот, Ааронов потомък по линията на Елеазар. Той е баща на Ахитов, и дядо на Садок, в лицето на когото първосвещенството се възвърнало на този род - 1Летописи 6:7.

II. Първосвещеник по-късно във времето. Син на Азария, и баща на друг един Ахитов - 1Летописи 6:11. Има още трима с името Азария в Писанието.« Назад