за Христос

Имената в Библията / Мариам

„Бунтуване или морска звезда”, Изход 15:20

Сестра на Мойсей и Аарон, вероятно онази, която гледаше отдалеч ковчежецът на Мойсей - Изход 2:4,5; Числа 26:59; Михей 6:4. Като пророчица, тя предвождала Израилевите жените в ликуването, и песнопенията им за удавянето на египтяните - Изход 15:20,21. Тя говорила против Мойсей, затова че той си взел жена етиопянка, и поради това, Бог я наказал привременно с проказа - Числа 12гл.; Второзаконие 24:9, но скоро й простил, и изцелил. Когато вече приближавало да се свършат Израилевите скитания, тя се поминала в Кадис, където я и погребли - Числа 20:1.


« Назад