за Христос

Имената в Библията / Маон

„Населено място”, Исус Навиев 15:55

Град при края на хълмистата част на Юдея - Исус Навиев 15:55. Наблизо живееше Навал, и Давид намери прибежище от Саул - 1Царе 23:24,25 1Царе 25:2. Д-р Робинсон, го определя в развалините на едно място, което се нарича Майн, седем мили югоизточно от Хеврон.


« Назад