за Христос

Имената в Библията / Азария

„Този, когото Бог слуша”, 3Царе 4:2

Юдов цар - 4Царе 15:1-7. В 2Летописи 26 гл., а на други места е наречен Озия. Той се възцарил на 16-годишна възраст, пр Езекил 810 година, преди Р.Х. Първата част на царуването му била успешна, но след това тъй като се осмелил да принесе тамян в храма, е поразен с проказа и останал такъв до смъртта си - 2Летописи 26:16-23. Това име е често срещано между евреите, и се притежавало от мнозина, за които се споменава накратко в Писанието.


« Назад