за Христос

Имената в Библията / Лисия

„Който има сила или власт да освобождава”, Деяния 23:26


« Назад