за Христос

Имената в Библията / Лисаний

„Освободен”, Лука 3:1

Виж Авилиния.


« Назад