за Христос

Имената в Библията / Азаил

„Бог вижда”, „Когото Бог укрепва”, 3Царе 19:15

Чиновник на Сирийския цар Венадад, за който било открито на пророк Илия, че ще се възкачи на престола - 3Царе 19:15. След много години, той е изпратен от Венадад при Елисей, който тогава се е намирал в Дамаск, за да го попита дали ще оздравее царя, който тогава бил болен от някаква болест, но на другият ден удушил своя господар и се възцарил пр Езекил 885 година преди Р.Х. - 4Царе 8:7-15. Притеснението на Азаил пред пророка показва, че той още тогава възнамерявал да убие царя. Азаил царува четиридесет години, и с жестоките си войни потвърди пророчествата на Елисей - 4Царе 8:28 4Царе 10:32 4Царе 12:17 4Царе 13:3,7; 2Летописи 22:5.


« Назад