за Христос

Имената в Библията / Лахис

„Омразен”, Исус Навиев 10:3

Град в югозападната част на Юдея - Исус Навиев 10:3,5,31; укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:9, и бил толкова силен, че устоял за известно време на цялата Сенахиримова войска - 4Царе 18:17 4Царе 19:8; 2Летописи 32:1,9,21; Михей 1:13. В този град е убит цар Амасия - 4Царе 14:19. За потвърждение на истинността на Св. Писание, виж Сенахирим.


« Назад