за Христос

Имената в Библията / Ладан

„Изправен или поставен в изправност”, 1Летописи 7:26

Вавилонски цар (721г. преди Р.Х), който изпрати посланици при Езекия - 2Летописи 32:31; Исая 39:1. В 4Царе 20:12, той е наречен Веродах-валадан. Виж Меродах.


« Назад