за Христос

Имената в Библията / Крисп

„Къдрав или къдрица на коса”, Деяния 18:8

Председател на съборището в Коринт. Той е бил приведен в християнство от ап. Павел - Деяния 18:8, и е бил кръстен от него - 1Коринтяни 1:14.


« Назад