за Христос

Имената в Библията / Кос

„Трън”, 1Летописи 4:8

Един малък остров в Гръцкия архипелаг, близо до юго-западното приморие на Мала Азия. Ап. Павел пренощува там, когато отиваше за Ерусалим - Деяния 21:1. Сега това островче се нарича Станкиуй. То е било някога прочуто със плодородието си, хубавото си вино и отглеждането на памук.


« Назад