за Христос

Имената в Библията / Клавдия

„Куц или сакат”, 2Тимотей 4:21

Жена, християнка в Рим - 2Тимотей 4:21.


« Назад