за Христос

Имената в Библията / Кифа

„Камък или Канара”, , Исус Навиев 1:42

Сирийско или ново-еврейско име дадено от Христос на Петър - Йоан 1:42. Гръцката дума Петрос има същото значение, виж Петър.


« Назад