за Христос

Имената в Библията / Китим

„Великан или ужасен”, Числа 24:24

I. Син Яванов, и внук Ноев - Битие 10:4.

II. Земята на Китийците. Виж Китийци.« Назад