за Христос

Имената в Библията / Кис

„Капан или клопка”, Деяния 13:21

Град на предела на Завулон и Исахар, около четири мили на запад от Таворската планина. Едно селце, което се нарича Иксал, и много разкопани гробове показват сега местоположението на онзи град - Исус Навиев 19:12,18,22; 1Летописи 6:62.


« Назад