за Христос

Имената в Библията / Август

„Велик” , „Благословен”, „Тайнствен”, Деяния 25:21

Първият Римски император, който се възцарил пр Езекил 31г. преди Р.Х. Август бе императора, който заповяда да се запише населението на държавата - Лука 2:1. Това принудило Йосиф и Мария да отидат във Витлеем, мястото където според пророчеството трябвало да се роди Месия. Той умрял пр Езекил 14г. след Р.Х.


« Назад