за Христос

Имената в Библията / Кир

„Слънце или престол”, 2Летописи 36:22

I. Един силен Моавски град, наричан още Кир-аресет, и Кир-арес - Исая 15:1 Исая 16:7,11; Еремия 48:31. Той бе веднъж почти разрушен от Йорам, израилевия цар - 4Царе 3:25. Сегашното му име е Керак, наброява около триста къщи, и е разположен на една стръмна могила в горната част на един дол, който се простира от морето до петнадесет мили в Моавските планини.

II. Мястото където Теглат-феласар пресели пленените от Дамаск - 4Царе 16:9. Вярва се, че това място е било близо до река Кур или Кир, на северо-изток от Армения. Кур тече юго-източно, сбира се с Арас, и се втича в Каспийско море.

III. Син на Камбиз - Персийския цар, и на Мандана, дъщеря на Астиага - Мидийския цар. Кир помогнал на вуйчо си Киаксар (известен в Библията с името Дарий Мидянина) да завладее Мала Азия, и после със съединените си сили превзели Вавилон и нахлули в Асирийската империя. Кир се оженил за братовчедка си - дъщеря Киаксарова, и по този начин наследил и двете корони, и Персийската и Мидийската. Идването на Кир е било предсказано и от пророк Исая - Исая 44:28 Исая 45:1-7. И наистина, Кир освободил юдеите - 2Летописи 36:22,23. Даниил е благоденствувал във времето на Кир - Даниил 6:28.« Назад