за Христос

Имената в Библията / Касия

„Скъпоценна”, Йов 42:14

Кората на едно благовонно дърво, която се употребява за една от съставните части на маслото за свято помазание - Изход 30:24; Псалми 45:8 и Езекил 27:19.


« Назад