за Христос

Имената в Библията / Карта

„Град”, Исус Навиев 21:34

Нефталимов град, даден на Гирсоновците Левити - Исус Навиев 21:32. Наречен Кириатаим в 1Летописи 6:76.


« Назад