за Христос

Имената в Библията / Адонирам

„Моят Бог е възвисен”, 3Царе 4:6

Събирач на данъци по времето на Давид и Соломон, и надзирател над 30 000 души, които били изпратени в Ливан да отсекат кедрови дървета - 3Царе 5:14. Той се нарича и Адорам - 2Царе 20:24; 3Царе 12:18. Бил убит с камъни от десетте разбунтувани племена понеже бил пратен до тях от Ровоам, с цел или да ги склони да се покорят, или да им наложи събирането на данъци.


« Назад