за Христос

Имената в Библията / Адоникам

„Моят Бог е възкресението”, Ездра 2:13


« Назад