за Христос

Имената в Библията / Йорай

„Ще бъде отново построен от Бога”, 1Летописи 5:13


« Назад