за Христос

Имената в Библията / Йоксан

„Състезател”, Битие 25:2

Вторият син на Авраам и Хетура, прадядо на Савците и Деданците, жители на Южна Арабия - Битие 25:1-3.


« Назад