за Христос

Имената в Библията / Йовав

„Викащият”, Битие 10:29

I. Един от синовете на Йоктан - Битие 10:29; 1Летописи 1:23.

II. Един от царете на Едом - Битие 36:33,34; 1Летописи 1:44. Баща му бе Зара от Восора. Този Йовав седемдесетте преводачи приемат за самия Йов. Виж бележката, в края на техния превод на книгата Йов.

III. Мадонски цар, когото Исус Навин победил при водата Мером - Исус Навиев 11:1-8.

IV. Някой си Вениаминец - 1Летописи 8:9.« Назад