за Христос

Имената в Библията / Авва

„Баща”, Римляни 18:5

Сирийска дума, която означава баща. Когато евреите започнали да говорят гръцки, може би са запазили тази дума от древния си език, тъй като тя е била по-лесна за произнасяне от гръцката патер. Тя изразява любящата нежност между родител и дете - Марк 14:36; Римляни 8:15; Галатяни 4:6.


« Назад