за Христос

Библейски атлас / Салха

„Заедно съединени”, Второзаконие 3:10

Васански град, завоюван от евреите и определен за Манасиевото племе - Второзаконие 3:10; Исус Навиев 12:5 Исус Навиев 13:11. Той беше близо до пределите на Гадовото наследие - 1Летописи 5:11, до мястото, където границата между земите на двете племена, се вдаваше най-навътре в пустинята. И днес, още съществува на югоизточния край на днешния Ауран, град наречен Салхат.

Второзаконие 3:10, Исус Навиев 12:5, Исус Навиев 13:11, 1Летописи 5:11


« Назад