за Христос

Библейски атлас / Азот

„Укрепление или замък”, Деяния 8:40

Един от 5те главни града на филистимците, назначени за племето на Юда, но никога не превзети от него - Исус Навиев 13:3 Исус Навиев 15:47; 1Царе 5:1 1Царе 6:17; Неемия 4:7. Тук е бил храмът на Дагон, тук е донесен и ковчега за първи път след злощастния бой при Евен-езер - 1Царе 5:1. Азот е принадлежал на Юдея по времето на Христос. Тук Филип е проповядвал евангелието - Деяния 8:40. Днес той е едно бедно село, наричано и до сега Ездуд.

Исус Навиев 11:22, Исус Навиев 13:3, Исус Навиев 15:46, Исус Навиев 15:47, 1Царе 5:1, 1Царе 5:3, 1Царе 5:5, 1Царе 5:6, 1Царе 5:7, 1Царе 6:17, 2Летописи 26:6, Неемия 13:23, Неемия 13:24, Исая 20:1, Еремия 25:20, Амос 1:8, Амос 3:9, Захария 9:6


« Назад