за Христос

Библейски атлас / Римон-Фарес

Един непознат стан на израилтяните в пустинята - Числа 33:19.

Числа 33:19, Числа 33:20


« Назад