за Христос

Библейски атлас / Римон

„Нар”, Исус Навиев 15:32

I. Едно градче в Палестина, близо до границата на Едом - Исус Навиев 15:21,32; Захария 14:10, в страната определена за Симеоновото племе - Исус Навиев 19:7; 1Летописи 4:32; Неемия 11:29.

II. Един висок тебеширен хълм, няколко мили на изток от Ветил - Съдии 20:45-47 Съдии 21:13. Едно село, което се нарича Рамон и днес съществува там.

III. Един град на Завулон, наречен също Римон-Метоар - Исус Навиев 19:13; 1Летописи 6:77, който може да се издири в сегашното село Римане, на северозапад от планината Тавор.

IV. Един идол на сирийците - 4Царе 5:18. Виж Нееман.

Исус Навиев 15:32, Исус Навиев 19:7, 1Летописи 4:32, Захария 14:10« Назад