за Христос

Библейски атлас / Ривла

„Множество от хора”, Числа 34:11

Един град в Сирия, в страната Емат, на североизток от Ханаан - Числа 34:11. Местоположението му, вероятно се намира в днешното село Ривле, на река Оронт, в северния край на великата долина Ел-Букаа, между планините Ливан и Срещо-Ливан. През тази долина, на пътя от Емат и Ривла, можеше най-лесно да влезе човек в Палестина от към север. В Ривла, цар Йоахаз бе затворен от Фараон Нехао; тук също Навуходоносор си беше установил главната квартира, когато воюваше против Юда - 4Царе 23:33 4Царе 25:6,20,21; Еремия 39:5 Еремия 52:10.

4Царе 23:33, 4Царе 25:6, 4Царе 25:20, 4Царе 25:21, Еремия 39:5, Еремия 39:6, Еремия 52:9, Еремия 52:10, Еремия 52:26, Еремия 52:27, Езекил 6:14


« Назад