за Христос

Библейски атлас / Ресен

„Сватбен или брачен”, Битие 10:12

Един стар Асирийски град, между Ниневия и Халах - Битие 10:12. Точното му местоположение не може сега да се определи.

Битие 10:12


« Назад