за Христос

Библейски атлас / Рафидим

„Жалба”, Изход 17:1

Един стан на израилтяните между пустинята Син и Синайската планина, където людете роптаеха, и Бог им даде вода от канарата. Тук също Амалик ги нападна, но бе разбит - Изход 17гл. Предполага се, че е бил в долината наричана сега Еш-шейх, един ден път на северозапад от Синай, и близо до западния предел на планините Хирив. Виж Синай.

Изход 17:1, Изход 17:8, Изход 19:2, Числа 33:14, Числа 33:15


« Назад