за Христос

Библейски атлас / Роов

„Простор”, Числа 13:21

I. Един Левитски град на Асировото племе - Исус Навиев 19:28 Исус Навиев 21:31, на северния предел от Святата земя, наречен също Вет-реов; лежи в долът на юг от Срещо-Ливан, не много на север от Дан - Числа 13:21; Съдии 18:28.

II. Една Сирийска област покорена от Давид - 2Царе 10:6,8.

III. Баща на Ададезер, цар на Сова в Сирия - 2Царе 8:3.

Исус Навиев 19:30, Исус Навиев 21:31, Съдии 1:31, 1Летописи 6:75« Назад