за Христос

Библейски атлас / Роовот

„Обширни места”, Битие 26:22

I. Един град в Стара Асирия, чието местоположение е неизвестно - Битие 10:11.

II. Едно място в пустинята на юг от Герар и Вирсавее, така наречено от Исаак в случая, когато той изкопа там един кладенец - Битие 26:22.

III. Един град на Ефрат; мисли се, че е днешният наречен Ер-рахабе, близо при устието на Хабур - Битие 36:37; 1Летописи 1:48.

Битие 26:22« Назад