за Христос

Библейски атлас / Арвад

”Бъдещото място”, Ездра 27:8

Финикийски град, върху едно канаристо островче при устието на река Елевтер, на 22 мили северно от Триполис. Сега се нарича Руад, и представлява само една развалина. Арвадците владели и близкото приморие. Те са потомци на Ханаан - Битие 10:18; 1Летописи 1:16, и били добри мореплаватели - Езекил 27:8,11.

Езекил 27:8, Езекил 27:11


« Назад