за Христос

Библейски атлас / Рама

„Височина”, Матей 2:18

Значи височина. Затова много високи места в Палестина се наричат Рама, Рамат, Рамот, Раматаим, и др. Понякога едно и също място, се назовава различно с едно или с друго от тези имена, понеже всичките означават едно и също - 4Царе 8:28,29. Понякога Рама или Рамот, се съединява с друго име, за да определи на кой град или на коя височина е мястото; и понякога се употребява само за някое високо място, без да означава нито някой град, нито някое село.

I. Най-значителната Рама, беше един град на Вениамин, близо до Гавая, към Ефремовите планини, шест мили на север от Ерусалим, и на пътя между Самария и Ерусалим - Исус Навиев 18:25; Съдии 19:13; Неемия 11:33. Намираше се на граничната линия между Юда и Израил; и Израилевият цар Вааса, го укрепи, за да премахне влизането от земята на Юда към неговата земя - 3Царе 15:17,21,22. Споменава се също в Исая 10:29; Еремия 31:15 Еремия 40:1; Осия 5:8. Робинсон, намира този град в селото Ер-Рам, на един конически хълм, малко на изток от гореспоменатия път. Развалините му са счупени стълбове, няколко големи гладко издялани камъни, и една стара щерна на югозападната страна. Селото е почти пусто.

II. Един град на планината Ефрем, наречен също Раматаим-софим, или Рама на Суфовите потомци, мястото на Самуиловото рождение, пребивание и погребение - 1Царе 1:1,19 1Царе 7:17 1Царе 8:4 1Царе 25:1 1Царе 28:3. Робинсън предполага, че Соба, пет мили на запад от Ерусалим, е местоположението на този град. Приликата на името му Раматаим с Ариматея в Новия Завет, както и загатванията на древни историци, са накарали хората да вярват, че тези две имена обозначават едно и също място. Малко съмнение има, че Ариметея е била разположена на един от хълмовете на изток от Лида, около двадесет мили на северозапад от Ерусалим; и това местоположение би отговаряло на много загатвания в Св. Писание, както на Рама от Самуил. Главната трудност се среща в описанието на Сауловото първо посещение на Самуил - 1Царе 9:4-12 1Царе 10:2. Младият княз "замина през Вениаминовата земя", като вървеше към юг или към югозапад, и дойде в земята Суф, и в градът, където тогава беше Самуил. След срещата си с пророка, и при връщането си за дома в Гавая Вениаминова, той замина покрай "Рахилиният гроб във Вениаминовата земя у Селса". Но единствения "Рахилин гроб", който ние знаем, беше близо до Витлеем, много мили далеч на юг от правия път между Ариметея и Гавая. Според това, ако предположим, че тази среща е станала в Ариметея, ние сме принудени да предполагаме, че е имало друг Рахилин гроб между този град и Гавая; или пък ако "Рахилиният гроб", е бил при Витлеем, то трябва да съдим от това, че градът, в който Саул тогава намери Самуил, и в който пророкът него ден бе пристигнал - 1Царе 9:10, не беше неговото обикновено жилище, но беше някое място на юг или югозапад от Витлеем, което той е посещавал само понякога в службата си като съдия.

III. Един град на Асир - Исус Навиев 19:29.

IV. Един град на Нефталим - Исус Навиев 19:36.

V. Един град в Галаад - 4Царе 8:28,29. Виж Рамот.

VI. Един град принадлежащ на Симеон, наречен Рама на юг - Исус Навиев 19:8; 1Царе 30:27.

1Царе 1:19, 1Царе 2:11, 1Царе 7:17, 1Царе 8:4, 1Царе 15:34, 1Царе 16:13, 1Царе 19:18, 1Царе 19:19, 1Царе 19:22, 1Царе 19:23, 1Царе 20:1, 1Царе 25:1, 1Царе 28:3« Назад