за Христос

Библейски атлас / Рава

„Велик град”, Второзаконие 3:11

Или Рава на Амоновите синове, после наречен Филаделфия, столицата на амонците, лежеше при южния източник на Явок, около двадесет и две мили оттатък Йордан. Този град, беше славен даже във времето на Мойсей - Второзаконие 3:11; Исус Навиев 13:25. Когато Давид провъзгласи бой против амонците, неговият военачалник Йоав огради Рава, където Урия изгуби животът си, чрез една тайна заповед на царя; и когато градът приближаваше да се покори, Йоав изпрати да известят на Давид, за да отиде по-скоро там, за да се радва на почестите за превземането му - 2Царе 11:12. От това време, този град стана подчинен на Юдейските царе, но след време Израилските царе станаха господари над него и над племената оттатък Йордан. Към края на Израилското царство, Теглат-Феласар, като плени голямо число от израилтяните, амонците се отнасяха много жестоко към останалите от тях; поради което пророците Еремия и Езекил, произнесоха твърде строги пророчества, както против Рава, столицата им, така и против цялата тази страна; тези пророчества, вероятно са се изпълнили пет години след разорението на Ерусалим - Еремия 49:1-3; Езекил 21:20. Антиох Велики, после превзе градът. За дълго време беше познат на гърците и римляните под името Филаделфия, но това име сега е неизвестно на местното население от онази област. Мястото на този град, сега се нарича Аман, и е около петнадесет мили на югоизток от Салт, наричан в старо време Рамот-галаад. Буркхарт, намери тук пространни развалини, и ги е описал. Той, и много други пътешественици, са намерили градът опустошен, както беше предсказано; буквално може да се каже, че този град е бил "един обор на камили", "едно място за лежане на овци" - Езекил 25:5.

Второзаконие 3:11, Исус Навиев 13:25, Исус Навиев 15:60, 2Царе 11:1, 2Царе 12:26, 2Царе 12:27, 2Царе 12:29, 2Царе 17:27, 1Летописи 20:1, Еремия 49:2, Еремия 49:3, Езекил 21:20, Езекил 25:5, Амос 1:14


« Назад